Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12vp -- Elanskaffning efter energikälla, 1990-2022

Välj variabler

Ja
2023-12-20
Mängd (GWh):
GWh
Mängd, årsförändring (%):
Procent
Andel av totalkonsumtion (%):
Procent
2024-04-17
2020-12-21
Statistikcentralen, energianskaffning och -förbrukning
001_12vp_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 1 Totalt 33

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSS TOTALKONSUMTION AV ELEKTRICITET , 1 PRODUKTION AV ELEKTRICITET , 1.1 Vattenkraft ,

Valda 0 Totalt 16

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas
.. uppgift kan inte förekomma
Övriga förnybara bränslen innehåller bl.a. biogas och den andel av blandbränslen som är biologiskt nedbrytbar. Övriga fossila bränslen innehåller bl.a. masugns- och koksgas, koks, plast- och problemavfall samt den fossila andelen av blandbränslen. Övriga energikällor innehåller väte, svavel, den elektricitet som använts i elpannor samt industriell reaktions- och sekundärvärme.