Alkuun
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderValitse muuttujat

118g -- Tuottajahintaindeksi (2015=100), kuukausittain, 1995M01-2023M01

Valitse muuttujat

Kyllä
27.2.2023
Pisteluku (2015=100):
indeksipisteluku
Kuukausimuutos, %:
%
Vuosimuutos, %:
%
24.3.2023
24.10.2018
Tilastokeskus, tuottajahintaindeksit
001_118g_2023m01
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 3

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , A Maa-, metsä- ja kalataloustuotteet , 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut ,

Valittu 0 Yhteensä 306

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1995M01 , 1995M02 , 1995M03 ,

Valittu 1 Yhteensä 337

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Teollisuuden tuottajahintaindeksi , Teollisuuden tuottajahintaindeksi, kotimaiset tavarat , Teollisuuden tuottajahintaindeksi, vientitavarat ,

Valittu 0 Yhteensä 11

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000

Huomaa:

Tuottajahintaindeksien aikasarjoja on korjattu 23.12.2022
Teollisuuden tuottajahintaindeksin ja vientihintaindeksin tietoja on korjattu. Korjaus koskee tammi-lokakuun 2022 tietoja seuraavien indeksien osalta: kokonaisindeksit eli yhteensä-taso, tuoteluokkien C Teollisuustuotteet, 17 Paperi ja paperituotteet, 17.1 Massa, paperi, kartonki ja pahvi, 17.12 Paperi, kartonki ja pahvi ja MIG1 Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet tiedot._Muiden tuoteluokkien tiedot pysyvät muuttumattomina.
Verollisen kotimarkkinoiden perushintaindeksin (ennen perusvuotta 2010=100 sarja nimi oli tukkuhintaindeksi) tietoja on korjattu. Korjaus tehtiin tammikuun 2021 tiedoista lokakuun 2022 tietoihin saakka seuraavien indeksien osalta: kokonaisindeksit eli yhteensä-taso. Muiden tuoteluokkien tiedot pysyvät muuttumattomina.
Tuontihintaindeksin ja kotimarkkinoiden perushintaindeksin tiedot pysyvät muuttumattomina.
Tilaston dokumentaatio . tieto on puuttuva
. tieto on puuttuva

Tuotteet toimialoittain (CPA 2015, MIG)

CPA-luokitus on Euroopan unionin toimialaorientoitunut tavaroiden ja palvelujen luokitus. CPA käsittää kaikki tavarat ja palvelut, jotka kukin on kohdistettu yhdelle EU:n toimialaluokituksen NACEn toimialalle.

Tiedot

Pisteluku (2015=100)

Pisteluku on hintaindekseissä käytetty muutossuure, joka kertoo vertailujankohdan hinnan, keskihinnan tai indeksin suhteessa perusajankohdan hintaan, keskihintaan tai indeksiin. Perusajankohdan pistelukua merkitään tavallisesti luvulla sata. Esimerkiksi jos hyödykkeen pisteluku on tiettynä ajankohtana 105,3, merkitsee tämä, että hyödykkeen hinta on noussut 5,3 prosenttia perusajankohdasta.

Kuukausimuutos, %

Kuukausimuutos on indeksin suhteellinen muutos kuukautta aiemmasta ajankohdasta. Muutos ilmoitetaan yleensä prosentteina.

Vuosimuutos, %

Vuosimuutos on indeksin suhteellinen muutos vuotta aiempaan vastaavaan ajankohtaan verrattuna (esim. kuluttajahintojen kokonaisindeksin vuosimuutos eli inflaatio).