Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

118g -- Producentprisindex (2015=100), månadsuppgifter, 1995M01-2023M12

Välj variabler

Ja
2024-01-24
Indextal (2015=100):
Indextal
Månadsförändring, %:
%
Årsförändring, %:
%
2024-02-28
2018-10-24
Statistikcentralen, producentprisindex
001_118g_2023m12
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , A Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske , 01 Jordbruks- och jaktprodukter och tjänster i anslutning härtill ,

Valda 0 Totalt 306

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1995M01 , 1995M02 , 1995M03 ,

Valda 1 Totalt 348

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Producentprisindex för industrin , Producentprisindex för industrin, inhemska varor , Producentprisindex för industrin, exportvaror ,

Valda 0 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas
. uppgift saknas

Produkter efter näringsgren (CPA 2015, MIG)

CPA-klassificeringen är Europeiska unionens näringsgrensorienterade klassificering av varor och tjänster. CPA omfattar alla varor och tjänster som var och en hänför sig till en näringsgren inom EU:s näringsgrensindelning NACE.

Uppgifter

Indextal (2015=100)

Indextalet är en storhet som används inom prisindexen och som anger priset, medelpriset eller indexet under jämförelsetidpunkten i förhållandet till priset, medelpriset eller indexet under bastidpunkten. Indextalet för bastidpunkten anges vanligen med talet hundra. T.ex. om indextalet för en vara under en viss tidpunkt är 105,3, betyder det att priset på varan har stigit med 5,3 procent från bastidpunkten.

Månadsförändring, %

Månadsförändring är den relativa förändringen av indexet från tidpunkten månaden innan. Förändringen anges vanligen i procent.

Årsförändring, %

Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriser, dvs. inflation).