Till toppen
Om du fortfarande har använt sådana länkar till våra databaser som börjar med teckensträngen pxnet2.stat.fi, ska du gå över till att använda de nya länkarna.
De gamla länkarna slutar att fungera 16.11.2022. Läs mer om ändringen.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

12ua -- Strukturarbetslösa enligt åldersgrupp och yrkesgrupp i slutet av månaden (6210), 2006M01-2022M10

Välj variabler

Ja
2022-11-22
Svårsysselsatta (strukturell arbetslöshet) sammanlagt (st.):
stycke
Långtidsarbetslösa (st.):
stycke
Periodiskt långtidsarbetslösa (st.):
stycke
Personer som blivit arbetslösa efter att ha omfattats av en åtgärd (st.):
stycke
Arbetslösa som upprepade gånger placerats i en åtgärd (st.):
stycke
2022-12-20
2019-02-26
Arbets- och näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistik
12ua_2022M10
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 414

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 15 - 19 , 20 - 24 ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSS Totalt , 1 Chefer , 2 Specialister ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006M01 , 2006M02 , 2006M03 ,

Valda 1 Totalt 202

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
... = Uppgift är sekretessbelagd

Uppgifter

Svårsysselsatta (strukturell arbetslöshet) sammanlagt (st.)

Svårsysselsatta (strukturell arbetslöshet) sammanlagt på beräkningsdagen i månaden. Till gruppen svårsysselsatta räknas långtidsarbetslösa, periodiskt långtidsarbetslösa, personer som blivit arbetslösa efter att ha omfattats av en åtgärd och arbetslösa som upprepade gånger placerats i en åtgärd.

Långtidsarbetslösa (st.)

Långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, på beräkningsdagen i månaden

Periodiskt långtidsarbetslösa (st.)

Periodiskt långtidsarbetslösa på beräkningsdagen i månaden. Antalet periodiskt långtidsarbetslösa omfattar arbetslösa som varit arbetssökande i sammanlagt minst tolv månader under de senaste 16 månaderna, exklusive personer som varit långtidsarbetslösa utan avbrott.

Personer som blivit arbetslösa efter att ha omfattats av en åtgärd (st.)

Personer som på beräkningsdagen i månaden var arbetslösa efter att ha omfattats av en åtgärd. Till de personer som blivit arbetslösa efter att ha omfattats av en åtgärd räknas alla som under de senaste tolv månaderna deltagit i en sysselsättningsåtgärd, arbetspraktik/arbetslivsträning, arbetskraftsutbildning, träning eller prövning, vikarierat en alterneringsledig, genomfört frivilliga studier eller deltagit i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och vars sysselsättning har slutat tre månader före beräkningsdagen och som var arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen i månaden. Personer ingår inte i variablerna för långtidsarbetslösa eller periodiskt långtidsarbetslösa.

Arbetslösa som upprepade gånger placerats i en åtgärd (st.)

Arbetslösa som upprepade gånger placerats i en åtgärd, på beräkningsdagen i månaden. Till de arbetslösa som upprepade gånger placerats i en åtgärd räknas de personer som på beräkningsdagen deltog i en sysselsättningsåtgärd, arbetspraktik/arbetslivsträning, arbetskraftsutbildning, träning eller prövning, vikarierade en alterneringsledig, genomförde frivilliga studier eller deltog i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och som under de senaste 16 månaderna deltagit i en av ovannämnda tjänster, som dock slutat tre månader innan den tjänst som pågick på beräkningsdagen inleddes. Dessutom ska personen under de senaste 16 månaderna ha varit arbetslös arbetssökande eller deltagit i en av ovannämnda tjänster i sammanlagt minst tolv månader.