Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 13zn -- Utbetalda och beviljade direkta stöd, lån och garantier efter näringsgren och storleksklass, miljoner euro, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13881 Ändrad senast: 20230524 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Industrin: Totalt, Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 16-17 Skogindustri, 24-30, 33 Metallindustri, ..., Okänd (14)
  3. Företagens storlek: Alla företag, Mikro-företag, Små företag, Medelstora företag, Stor företag (5)
  4. Uppgifter: Antalet företag som fått stöd, Beviljad direkta stöd, Betalda direkta stöd, Beviljad lån, Beviljad borgen (5)


 2. 141d -- Utbetalda och beviljade direkta stöd och garantier efter ändamål, miljoner euro, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8509 Ändrad senast: 20230524 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Stödets syfte: Boende, Energi, Trafik och kommunikation, FOI-verksamhet, internationalisering och företagsverksamhet, ..., Stöd totalt (8)
  3. Uppgifter: Antalet företag som fått stöd, Beviljad direkta stöd, Betalda direkta stöd, Beviljad borgen, (4)


 3. 141e -- Antalet företag som fått stöd, deras omsättning och anställda i förhållande till alla företag efter företagens storleksklass, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9291 Ändrad senast: 20230524 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Företagens storlek: Mikro-företag, Små företag, Medelstora företag, Stor företag, (4)
  3. Uppgifter: Anställda vid företag som fått stöd av de anställda vid alla företag, %, Omsättningen för dem som fått stöd av omsättningen för alla företag, %, Företag som fått stöd av alla företag, %, (3)