Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-filer. Vi rekommenderar att du använder formatet JSON-stat2.

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 119i -- Betalda direkta stöd, lån och borgen efter näringsgren, tusen euro, 2007-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14048 Ändrad senast: 20220527 08.00

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2021 (15)
  2. industrin: Totalt, Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), Tillverkning (10-33), 16-17 Skogindustri, ..., Inget FO-nummer (12)
  3. Uppgifter: Antalet företag som fått stöd, Betalda direkta stöd, Betalda lån, Beviljad borgen, (4)


 2. 135c -- Betalda direkta stöd, lån och beviljad borgen efter näringsgren och storleken åren 2019-2021, tusen euro, 2019-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 27683 Ändrad senast: 20220527 08.00

  1. År: 2019, 2020, 2021, (3)
  2. industrin: Totalt, Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), Tillverkning (10-33), 16-17 Skogindustri, ..., Inget FO-nummer (17)
  3. Företagens storlek: Alla företag, Mikro-företag, Små företag, Medelstora företag, Stor företag (5)
  4. Uppgifter: Antalet företag som fått stöd, Betalda direkta stöd, Betalda lån, Beviljad borgen, ..., Betalda direkta stöd, årsförändring % (9)